Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэдэд эрх зүйн анхан шатны үйлчилгээг ойртуулж, хуулиар олгогдсон эрх, боломжийг үр дүнтэй ашиглах, хуулийн үйлчлэлийг сайжруулах зорилго бүхий
ХЗДХЯ, Нээлттэй нийгэм форумын хамтарсан “Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг Хууль сахиулахын их сургуульд болж байна. Энэхүү хэлэлцүүлэгт ХЗДХ-ийн сайд С.Бямбацогт, тус яам
Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай хамтран ажилланаНээлттэй нийгэм форум 2016 онд Монгол Улсын хэмжээнд Иргэдийн эрх зүйн чадавхын өнөөгийн байдлын
“ЭРХ ЗҮЙН ЦАХИМ ХӨТӨЧ”-ИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ, ЦАХИМ ХУУДАС БОЛОВСРУУЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОМПАНИУДЫГ УРЬЖ БАЙНА.Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь иргэдийн бүрийн эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх эрх зүйн с