“БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ, ЧАДАВХЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2017 оны 10 сарын 18

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэдэд эрх зүйн анхан шатны үйлчилгээг ойртуулж, хуулиар олгогдсон эрх, боломжийг үр дүнтэй ашиглах, хуулийн үйлчлэлийг сайжруулах зорилго бүхий Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын үндэсний хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх зорилт дэвшүүлээд байна.

Энэхүү зорилтын хүрээнд Нээлттэй нийгэм форум Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай хамтран “БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ, ЧАДАВХЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” хэрэгжүүлж байна.

Мэдээ мэдээлэл