"Хөдөлмөрийн тухай" хуулийн 3 дугаар бүлгээр хэсэгчлэн бэлтгэсэн зурагт хуудсыг толилуулж байна.

2021 оны 03 сарын 17

Хуулийг бүрэн эхээр нь ЭНД дарж үзнэ үү.

Мэдээ мэдээлэл