Говь-Алтай аймагт Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх цахим сургалт амжилттай эхэллээ.

2021 оны 03 сарын 22

"Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдөр Говь-Алтай аймгийн  ЗДТГ-тай хамтран "Эрх зүйн хөтөч" бэлтгэх 2 өдрийн цахим сургалт амжилттай эхэллээ.

Мэдээ мэдээлэл