ТА үүнийг мэдэх үү ?

2021 оны 03 сарын 24

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актаар нийгмийн харилцааны тодорхой тохиолдолыг хэрхэн зохицуулсан талаарх "Та үүнийг мэдэх" үү цуврал зурагт хуудас бэлтгэн хүргэдэг.

Энэ удаа “Та үүнийг мэдэх үү?” цувралаар "Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай" хуулиас хэсэгчлэн бэлтгэлээ. Хуулийг бүрэн эхээр нь үзэхийг хүсвэл ЭНД дарна уу.

Мэдээ мэдээлэл