Ховд аймгийн эрх зүйн хөтөч бэлтгэх 2 өдрийн сургалт цахимаар эхэллээ.

2021 оны 03 сарын 24

"Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр Ховд аймгийн ЗДТГ-тай хамтран "Эрх зүйн хөтөч" бэлтгэх 2 өдрийн цахим сургалт амжилттай эхэллээ.

Мэдээ мэдээлэл