"Гэр бүлийн тухай" хуулиас хэсэгчлэн бэлтгэлээ

2021 оны 04 сарын 06

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актаар нийгмийн харилцааны тодорхой тохиолдолыг хэрхэн зохицуулсан талаарх зурагт хуудас бэлтгэн хүргэдэг. Энэ удаа "Гэр бүлийн тухай" хуулиас хэсэгчлэн бэлтгэлээ. Хуулийг бүрэн эхээр нь ЭНД дарж үзнэ үү.

Мэдээ мэдээлэл