"1800-1202" Подкаст дугаар 12 "Сонгогчийн эрх зүйн болосвролд" сэдвээр ярилцлаа.

2021 оны 05 сарын 14

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн "1800-1202" подкастын 12 дэх дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Сонгогчийн эрх зүйн боловсролд" сэдвээр ярилцлаа. Тус подкаст 7 хоног бүр та бүхэнд хүрэх болно. Подкастын дугаар бүрийг "Хууль зүйн луужин 1" пэйж хуудсанд иргэдийн хамгийн их хандсан сэдвээр цувралаар хүргэнэ. ЭНД дарж сонсох боломжтой.

Мэдээ мэдээлэл