Цахим хэлэлцүүлэг

2023-04-07

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч нарт “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулана.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба

Мэдээ мэдээлэл