Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуульд сургалт зохион байгууллаа

2023 оны 11 сарын 20

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуульд сургалт зохион байгууллаа

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуулийн сурагчдад “Цахим орчин дахь хүүхдийн эрх” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Сургалтад Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан Р.Хатансайхан хичээл зааж, 35 сурагч хамрагдлаа.

Мэдээ мэдээлэл