Холбоо барих

Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл, сурталчилгааны цахим сан www.e-khutuch.mn цахим хуудасны ажлын алба

Ажлын албаны ахлагч: В.Энхтамир

Утас: 11-315789

Цахим шуудангийн хаяг: enkhtamir@nli.gov.mn

 

Техникийн ажилтан (сүлжээний зохицуулагч инженер): Х.Хөхдэймэргэн

Утас: 11-312513

Цахим шуудангийн хаяг:  khukhdeimergen@legalinstitute.mn

 

Мэдээлэл бэлтгэгч (эрх зүйч): Г.Ганбилэг

Утас: 11-312513

Цахим шуудангийн хаяг:  ganbileg@legalinstitute.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн II давхар 206 тоот

Утас: +(976)-11-315789

Факс: 315735

Цахим шуудангийн хаяг: ekhutuchinfo@gmail.com

Мэдээ мэдээлэл