Мэдээллийн сан Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн тайлан, төлөвлөгөө

# Нэр Хэлбэр
1 Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө PDF файл

Мэдээ мэдээлэл