Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуульд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

2023 оны 11 сарын 24

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 75 гаруй сурагчдад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Сургалтад Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Арга зүйч багш Д.Цэцэгдарь хичээл заав.

Сургалтад дараах сэдвээр хичээл заав.

Зөв хандлага төлөвшүүлэх;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх /хулгай, дээрэм, танхайрах гэмт хэрэг, мансууруулах бодисын хор хөнөөл/-ийн ойлголт;

Сургуулийн орчин дахь үе тэнгийн дээрэлхэлт.

Мэдээ мэдээлэл