Бидний тухай

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол, чадавхыг дээшлүүлэх замаар иргэдийг өдөр тутмын амьдралдаа тулгарч буй асуудлуудыг хууль, түүний зохицуулалтыг ашиглан шийдвэрлэх, өөрсдийн амьжиргаагаа сайжруулах, төрийн байгууллагыг хариуцлагатай, үр нөлөөтэй ажиллуулахад шахалт үзүүлэх мэдлэг, чадвартай болгоход оршино.

Мэдээ мэдээлэл