Эрх зүйн хөтчийн танилцуулга

1. Архангай аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

2. Баян-Өлгий аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

3. Баянхонгор аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

4. Булган аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

5. Говь-Алтай аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

6. Говьсүмбэр аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

7. Дархан-Уул аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

8. Дорноговь аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

9. Дорнод аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

10. Дундговь аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

11. Завхан аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

12. Орхон аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

13. Өвөрхангай аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

14. Өмнөговь аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

15. Сүхбаатар аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

16. Сэлэнгэ аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

17. Увс аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

18. Төв аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

19. Ховд аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

20. Хөвсгөл аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

21. Хэнтий аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

Мэдээ мэдээлэл