Эрх зүйн хөтчийн танилцуулга

"Эрх зүйн хөтөч"-ийн ажиллах журамтай танилцах бол ЭНД дарж үзнэ үү.

Нийслэл дэх "Эрх зүйн хөтөч" нар

 1. Багануур дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 2. Багахангай дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 3. Баянгол дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 4. Баянзүрх дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 5. Налайх дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 6. Сонгинохайрхан дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 7. Сүхбаатар дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 8. Хан-Уул дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 9. Чингэлтэй дүүрэг дэх эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

Орон нутаг дахь "Эрх зүйн хөтөч" нар

 1. Архангай аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 2. Баян-Өлгий аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 3. Баянхонгор аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 4. Булган аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 5. Говь-Алтай аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 6. Говьсүмбэр аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 7. Дархан-Уул аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 8. Дорноговь аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 9. Дорнод аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 10. Дундговь аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 11. Завхан аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 12. Орхон аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 13. Өвөрхангай аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 14. Өмнөговь аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 15. Сүхбаатар аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 16. Сэлэнгэ аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 17. Увс аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 18. Төв аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 19. Ховд аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 20. Хөвсгөл аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.
 21. Хэнтий аймаг дахь эрх зүйн хөтөч нар ЭНД дарж үзнэ үү.

Мэдээ мэдээлэл