"1800-1202" подкастын 19 дэх дугаар "Газар өмчлөхтэй холбоотой харилцаа" сэдвээр ярилцлаа.

2021 оны 07 сарын 02

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн "1800-1202" подкастын 19 дэх дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Газар өмчлөхтэй холбоотой харилцаа" сэдвээр ярилцлаа. Тус подкаст 7 хоног бүр та бүхэнд хүрэх болно. Подкастын дугаар бүрийг "Хууль зүйн луужин 1" пэйж хуудсанд иргэдийн хамгийн их хандсан сэдвээр цувралаар хүргэнэ.

энд дарж сонсох боломтой.

#эрхзүйнболовсролыгиргэнбүрд

Мэдээ мэдээлэл