"1800-1202" подкаст дугаар 23 "Газартай холбогдон үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх" сэдвээр ярилцлаа.

2021 оны 07 сарын 30

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн "1800-1202" подкастын 23 дахь дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Газартай холбогдон үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх" сэдвээр ярилцлаа. Тус подкаст 7 хоног бүр та бүхэнд хүрэх болно. Подкастын дугаар бүрийг "Хууль зүйн луужин 1" пэйж хуудсанд иргэдийн хамгийн их хандсан сэдвээр цувралаар хүргэнэ. энд дарж сонсох боломжтой.

#эрхзүйнболовсролыгиргэнбүрд

#ХЗҮХ

Мэдээ мэдээлэл