Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, "Иргэдийн оролцоо" төсөлтэй хамтран бэлтгэж байгаа "Хуульчдын подкаст"-ын шинэ дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Орон нутгийн хөгжлийн санд иргэдийн оролцоо" сэдвээр ярилцлаа.

2021 оны 10 сарын 14

https://www.facebook.com/NLInstitute/videos/163212069269544/

Мэдээ мэдээлэл