"Нийгмийн халамжийн тэтгэмж" -ийн тухай дараах подкастаас сонсоорой

2021 оны 10 сарын 18

https://fb.watch/8IxHOYGdR2/

Мэдээ мэдээлэл