Хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой харилцааны тухай дараах подкастаас сонсоорой

2021 оны 11 сарын 08

https://fb.watch/98fFg4ep1L/

Мэдээ мэдээлэл