Хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой харилцааны тухай дараах подкастаас сонсоорой

2021 оны 11 сарын 08

Энд дарж орно уу.

Мэдээ мэдээлэл