"1800-1202" подкастын 13-р дугаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа сэдвийн хүрээнд ярилцлаа.

2021 оны 05 сарын 21

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн "1800-1202" подкастын 13 дах дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа" сэдвээр ярилцлаа. Тус подкаст 7 хоног бүр та бүхэнд хүрэх болно. Подкастын дугаар бүрийг "Хууль зүйн луужин 1" пэйж хуудсанд иргэдийн хамгийн их хандсан сэдвээр цувралаар хүргэнэ. Энд дарж сонсох боломжтой.

#эрхзүйнболовсролыгиргэнбүрд

Мэдээ мэдээлэл