Дархан-Уул аймаг

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2018-02-28 10/04 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
2 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам, хамрах хүрээ, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2018-02-28 10/05 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
3 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам , хамрах хүрээ, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2018-02-28 10/05 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
4 журам батлах тухай /согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох/ 2018-02-28 10/04 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
5 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-12-12 16 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
6 ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-09-17 11/03 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
7 ДАЙЧИЛГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2008-01-18 18 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
8 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дархан -Уул аймгийн БТС-ын хорооны дэргэд өсвөрийн шигшээ баг тамирчдыг бүрдүүлэн ажиллуулах журам/ 2008-04-11 114 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
9 ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2016-09-28 А/380 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
10 ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2017-01-19 А/21 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
11 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2007-12-05 411 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
12 Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам , жишиг үнийг батлах тухай 2019-04-02 13/02 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
13 Дархан-Уул аймгийн золбин нохой, муурыг хот, суурин газарт галт зэвсэг ашиглан устгах журам батлах тухай 2019-04-15 01-А/133/А/05 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
14 Журам батлах тухай /Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох / 2018-02-28 10/04 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
15 Дархан-Уул аймаг хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-09-17 11/03 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
16 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам, хамрах хүрээ, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2018-02-28 10/05 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
17 Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2007-12-05 411 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
18 Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам, жишиг үнийг батлах тухай 2019-04-02 13/02 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
19 Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2019-05-20 14/01 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
20 Журам батлах тухай /согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох / 2018-02-28 10/04 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
21 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам, хамрах хүрээ, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2018-02-28 10/05 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
22 Дайчилгааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2008-01-18 18 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
23 Дархан-Уул аймаг хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-09-17 11/03 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
24 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-01-19 А/21 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
25 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-09-28 А/380 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
26 Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2019-05-20 14/01 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр

Мэдээ мэдээлэл