Дархан-Уул аймаг

# Нэр
1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
2 Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газар
3 Захирагчийн ажлын алба
4 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
5 Онцгой байдлын газар
6 Улсын бүртгэлийн хэлтэс
7 Цагдаагийн газар
8 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
9 Шүүхийн шинжилгээний алба
10 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
11 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба
12 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
13 Мэргэжлийн хяналтын газар
14 Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс
15 Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
16 Биеийн тамир спортын газар
17 Боловсрол, Соёл, Урлагын газар
18 Нийгмийн даатгалын хэлтэс
19 Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
20 Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар
21 Эрүүл мэндийн газар
22 Статистикийн хэлтэс
23 Татварын хэлтэс
24 Орон нутгийн өмчийн газар
25 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга
26 Гаалийн газар

Мэдээ мэдээлэл