Эрх зүйн баримт бичиг Хууль зүйн арга ажиллагаа

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам 2008-12-08 113 Журам
2 сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл гэрчилгээ 2017-06-15 0000188 Бусад эрх зүйн акт
3 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 2007-05-31 04 Бусад эрх зүйн акт
4 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
5 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТУХАЙ 1992-05-08 Монгол Улсын хууль
6 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ 1993-05-06 Монгол Улсын хууль
7 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ 1993-06-05 Монгол Улсын хууль
8 НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 1994-07-05 Монгол Улсын хууль
9 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 1995-04-17 Монгол Улсын хууль
10 ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ 1997-01-31 Монгол Улсын хууль
11 АРХИВЫН ТУХАЙ 1998-01-02 Монгол Улсын хууль
12 ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ 1999-10-14 Монгол Улсын хууль
13 АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ 2001-02-01 Монгол Улсын хууль
14 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 2002-01-10 Монгол Улсын хууль
15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ 2002-06-28 Монгол Улсын хууль
16 СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 2003-05-15 Монгол Улсын хууль
17 МОНГОЛ УЛСЫН ЯАМНЫ ЭРХ ЗYЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 2004-04-15 Монгол Улсын хууль
18 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 2004-04-15 Монгол Улсын хууль
19 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ 2006-01-26 Монгол Улсын хууль
20 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ 2006-12-15 Монгол Улсын хууль
21 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙН ТУХАЙ 2007-10-11 Монгол Улсын хууль
22 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2009-06-25 Монгол Улсын хууль
23 КОНЦЕССЫН ТУХАЙ 2010-01-28 Монгол Улсын хууль
24 ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ 2011-12-15 Монгол Улсын хууль
25 МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ 2012-03-07 Монгол Улсын хууль
26 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-01-29 Монгол Улсын хууль
27 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ 2015-02-12 Монгол Улсын хууль
28 ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-05-29 Монгол Улсын хууль
29 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2015-06-19 Монгол Улсын хууль
30 НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТУХАЙ 2015-07-08 Монгол Улсын хууль
31 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ 2015-12-03 Монгол Улсын хууль
32 СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2015-12-25 Монгол Улсын хууль
33 ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
34 АРД НИЙТИЙН САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
35 ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-12-01 Монгол Улсын хууль
36 ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ 2017-02-09 Монгол Улсын хууль
37 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Монгол Улсын хууль
38 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2010-07-15 48 Улсын Их Хурлын тогтоол
39 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-09-09 Улсын Их Хурлын тогтоол
40 “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” батлах тухай 2017-05-31 Улсын Их Хурлын тогтоол
41 ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН АЖЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 1993-04-09 57 Засгийн газрын тогтоол
42 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-01-25 59 Засгийн газрын тогтоол
43 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ. “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”/хэсэгчлэн авав 2017-04-26 129 Засгийн газрын тогтоол
44 “Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медаль” бий болгох тухай 2021-07-06 8545 Улсын Их Хурлын тогтоол

Мэдээ мэдээлэл