Эрх зүйн баримт бичиг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
2 Авлигын эсрэг хууль 2007-06-06 Монгол Улсын хууль
3 Авто замын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-11-05 Монгол Улсын хууль
4 Автотээврийн тухай хууль 1999-04-06 Монгол Улсын хууль
5 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2019-03-22 Монгол Улсын хууль
6 Ард нийтийн санал асуулгын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
7 Ахмад настны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-01-26 Монгол Улсын хууль
8 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хууль
9 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 1995-03-30 Монгол Улсын хууль
10 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 1995-03-30 Монгол Улсын хууль
11 Барилгын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
12 Биеийн тамир, спортын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-07-06 Монгол Улсын хууль
13 Боловсролын тухай 2002-05-03 Монгол Улсын хууль
14 Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
15 Гаалийн тухай 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
16 Гамшгаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-02-02 Монгол Улсын хууль
17 ТАТВАРЫН ЗАРИМ ХУУЛЬ БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2007-12-28 Монгол Улсын хууль
18 Гүйцэтгэх ажлын тухай 1997-02-19 Монгол Улсын хууль
19 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-12-22 Монгол Улсын хууль
20 Гэр бүлийн тухай 2016-12-22 Монгол Улсын хууль
21 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 1997-12-05 Монгол Улсын хууль
22 Дотоодын цэргийн тухай 2017-02-09 Монгол Улсын хууль
23 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай 2017-05-18 Монгол Улсын хууль
24 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 2015-07-08 Монгол Улсын хууль
25 Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-16 Монгол Улсын хууль
26 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
27 Зөрчлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Монгол Улсын хууль
28 Иргэний хууль 2002-11-02 Монгол Улсын хууль
29 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 2002-11-10 Монгол Улсын хууль
30 Монгол улсын засгийн газрын тухай 1993-05-06 Монгол Улсын хууль
31 Монгол улсын хилийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-12-28 Монгол Улсын хууль
32 Монгол улсын их хурлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2006-12-06 Монгол Улсын хууль
33 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай 2009-02-13 Монгол Улсын хууль
34 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994-06-07 Монгол Улсын хууль
35 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 1994-06-07 Монгол Улсын хууль
36 Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай 2017-11-14 Монгол Улсын хууль
37 Нийгмийн даатгалын тухай 1994-05-31 Монгол Улсын хууль
38 Нийгмийн халамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2012-11-09 Монгол Улсын хууль
39 Номын сангийн тухай 2014-12-19 Монгол Улсын хууль
40 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2015-07-09 Монгол Улсын хууль
41 Ойн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2012-05-17 Монгол Улсын хууль
42 Олон нийтийн радио, телевизийн тухай 2005-12-07 Монгол Улсын хууль
43 Өрсөлдөөний тухай (Шинэчилсэн найруулга) 2010-06-10 Монгол Улсын хууль
44 Прокурорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-06-09 Монгол Улсын хууль
45 Статистикийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 1997-06-05 Монгол Улсын хууль
46 Сонгуулийн тухай 2015-12-25 Монгол Улсын хууль
47 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай 2008-05-23 Монгол Улсын хууль
48 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0013-12-20 Монгол Улсын хууль
49 Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
50 Төрийн албаны тухай 2002-06-28 Монгол Улсын хууль
51 Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07 Монгол Улсын хууль
52 Төрийн аудитын тухай 2003-12-20 Монгол Улсын хууль
53 Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2003-12-20 Монгол Улсын хууль
54 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай 1999-06-10 Монгол Улсын хууль
55 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005-12-12 Монгол Улсын хууль
56 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 2013-07-05 Монгол Улсын хууль
57 Хот байгуулалтын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2008-05-29 Монгол Улсын хууль
58 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 2011-06-17 Монгол Улсын хууль
59 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
60 Хөдөлмөрийн тухай 1999-05-14 Монгол Улсын хууль
61 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай 2015-11-26 Монгол Улсын хууль
62 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2006-06-16 Монгол Улсын хууль
63 Хувь хүний нууцын тухай 1995-04-25 Монгол Улсын хууль
64 Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай 2015-07-22 Монгол Улсын хууль
65 Цагдаагийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-02-09 Монгол Улсын хууль
66 Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай 2016-09-12 Монгол Улсын хууль
67 Цэргийн албаны тухай 2016-09-12 Монгол Улсын хууль
68 Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994-06-13 Монгол Улсын хууль
69 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-06-09 Монгол Улсын хууль
70 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-12-31 Монгол Улсын хууль
71 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-18 Монгол Улсын хууль
72 Эрүүл ахуйн тухай 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
73 Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 Монгол Улсын хууль
74 Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай 2017-11-29 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
75 Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2, 4 дэх заалт монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4, 5 дахь заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай /дүгнэлт/ Дугаар 5 1997-06-25 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
76 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай /дүгнэлт/ Дугаар 05 2010-10-27 Монгол Улсын хууль
77 Yндсэн хуулийн цэцийн 2017 оны 07 дугаар дүгнэлтийн тухай 2017-12-07 Улсын Их Хурлын тогтоол
78 Монгол улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг батлах тухай Дугаар 21 2004-04-23 Улсын Их Хурлын тогтоол
79 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 19 2013-02-08 Монгол Улсын хууль
80 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-06-09 46 Улсын Их Хурлын тогтоол
81 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-02-05 21 Улсын Их Хурлын тогтоол
82 Хүний хөгжил сангаас монгол улсын иргэнд 2012 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай 2011-11-25 53 Монгол Улсын хууль
83 Казиногийн тухай болон онцгой албан татварын хуульд нэмэлт,өөрчлөлт, оруулах тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 1998-12-22 21 Улсын Их Хурлын тогтоол
84 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 0997-07-31 57 Улсын Их Хурлын тогтоол
85 Нийгмийн халамжийн тухай хуулиуд, ахмад настан, түүнд үзүүлэх хөнгөлөлт, үйлчилгээний тухай болон тахир дутуу хүний нийгмийн хамгаалалт, түүнд үзүүлэх хөнгөлөлт, үйлчилгээний тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 1995-12-19 89 Улсын Их Хурлын тогтоол
86 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 2016-02-05 19 Улсын Их Хурлын тогтоол
87 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2017-05-31 42 Улсын Их Хурлын тогтоол
88 Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны yйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-09-09 45 Улсын Их Хурлын тогтоол
89 Төрөөс албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2006-01-05 01 Улсын Их Хурлын тогтоол

Мэдээ мэдээлэл