Эрх зүйн баримт бичиг Татварын харилцаа

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль /Хэсэгчлэн авав/ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
2 Татварын ерөнхий хууль 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
3 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал /Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм/ 2019-04-01 А/118 Сайдын тушаал
4 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2018-02-01 Монгол Улсын хууль
5 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2013-06-19 Монгол Улсын хууль
6 ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
7 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2017-05-11 Монгол Улсын хууль
8 ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
9 ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2006-06-16 Монгол Улсын хууль
10 НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2015-06-19 Монгол Улсын хууль
11 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2006-06-29 Монгол Улсын хууль
12 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2016-06-29 Монгол Улсын хууль
13 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2006-06-29 Монгол Улсын хууль
14 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2015-07-09 Монгол Улсын хууль
15 ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2015-08-07 Монгол Улсын хууль
16 ТАТВАРЫН ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2008-02-06 Монгол Улсын хууль
17 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2000-11-17 Монгол Улсын хууль
18 ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 2012-12-27 Монгол Улсын хууль
19 МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ 1992-12-01 Монгол Улсын хууль
20 АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 1992-06-02 Монгол Улсын хууль
21 ЗАРИМ БАРААНД НОГДУУЛАХ ЭКСПОРТЫН ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 1996-03-29 Монгол Улсын хууль
22 Галт зэвсгийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн 2015-10-12 A/74 Журам

Мэдээ мэдээлэл