Мэдээллийн сан Гэрээ, хэлцэл

# Нэр Хэлбэр
1 Худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
2 Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
3 Хашаа, байшин худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
4 Үнэт цаас худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
5 Бизнесийн мэдээллийн нууцыг хадгалах гэрээ PDF файл
6 Ноу-Хау /нууц/ худалдан авах гэрээ PDF файл
7 Арилжааны гэрээ PDF файл
8 Бараа арилжих гэрээ PDF файл
9 Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
10 Тээврийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
11 Газар худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
12 Худалдах, худалдан авах гэрээ /Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл/ PDF файл
13 Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ PDF файл
14 Өргөн хэрэглээний бараа бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ PDF файл
15 Бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд аж ахуйн харилцааны дагуу бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ PDF файл
16 Барааг зуучлалын байгууллагаар дамжуулан бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ PDF файл
17 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх нийлүүлэх гэрээ PDF файл
18 Бэлтгэн нийлүүлэх материал, түүхий эдийг дахин боловсруулах тухай гэрээ PDF файл
19 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ PDF файл
20 Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ PDF файл
21 Маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ PDF файл
22 Зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ PDF файл
23 Комиссийн гэрээ PDF файл
24 Зээлийн гэрээ PDF файл
25 Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ PDF файл
26 Даалгаврын гэрээ /хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх/ PDF файл
27 Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ /хувь хүмүүсийн хоорондох гэрээ/ PDF файл
28 Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ /хуулийн этгээдийн хоорондох гэрээ/ PDF файл
29 Хамтран ажиллах гэрээ PDF файл
30 Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ PDF файл
31 Тээвэр зохион байгуулах гэрээ PDF файл
32 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ PDF файл
33 Хөдөлмөрийн гэрээ PDF файл
34 Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ PDF файл
35 Иргэний гоц буюц ховор авъяас, өндөр ур чадварыг хөлслөн ашиглах тухай гэрээ PDF файл
36 Байр дамжуулан түрээслэх гэрээ PDF файл
37 Шинжлэх ухаан, технологийн бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээх, дамжуулан өгөх тухай гэрээ PDF файл
38 Франчайзингийн /бүтээл ашиглах, зөвшөөрөл/ гэрээ PDF файл
39 Бүтээл ашиглах зөвшөөрлийн гэрээ PDF файл
40 Бүтээл /ном, товхимол/ хэвлэх, хэвлүүлэх гэрээ PDF файл
41 Техникийн засвар, үйлчилгээ хийх гэрээ PDF файл
42 Ажлын байрны зориулалтаар өрөө /тасалгаа/ түрээслэх гэрээ PDF файл
43 Автомашин түрээслэх тухай гэрээ PDF файл
44 Ажил гүйцэтгэх гэрээ PDF файл
45 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ PDF файл
46 Судалгаа, шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх гэрээ PDF файл
47 Онолын суурь судалгааны сэдэвт ажил гүйцэтгэх гэрээ PDF файл
48 Шинжлэх ухаан, технологийн зэхэц ажлыг эргэж төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлэх гэрээ PDF файл
49 Барилгад засвар хийх гэрээ PDF файл
50 Түрээсийн гэрээ PDF файл
51 Санхүүгийн түрээсийн гэрээ PDF файл
52 Орон сууцны зориулалтын бус байр түрээслэх гэрээ PDF файл
53 Худалдааны байранд талбай түрээслэх, үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ PDF файл
54 Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
55 Орон сууц хөлслөх гэрээ PDF файл
56 Барьцааны гэрээ PDF файл
57 Орон сууцны бэлэглэлийн гэрээ PDF файл
58 Орон сууцны арилжааны гэрээ PDF файл
59 Гэрлэгчдийн эд хөрөнгийн эрхийн гэрээ PDF файл
60 Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
61 Бэлэглэлийн гэрээ PDF файл
62 Сургалтын гэрээ PDF файл
63 Гэрээслэл PDF файл
64 Баталгааны гэрээ PDF файл

Мэдээ мэдээлэл