Мэдээллийн сан Эрүүгийн эрх зүй

# Нэр Хэлбэр
1 Эрүүгийн эрх зүй 15: Залилах гэмт хэрэг Видео
2 Эрүүгийн эрх зүй 1: Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа Видео
3 Эрүүгийн эрх зүй 2: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйл Хулгайлах гэмт хэрэг Видео
4 Эрүүгийн эрх зүй 3: Албадлагын арга хэмжээ Видео
5 Эрүүгийн эрх зүй 4.1: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйл Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг Видео
6 Эрүүгийн эрх зүй 4.2: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйл Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг Видео
7 Эрүүгийн эрх зүй 5: Хуулийн этгээд ба эрүүгийн хариуцлага Видео
8 Эрүүгийн эрх зүй 6: Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах Видео
9 Эрүүгийн эрх зүй 7: Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэргийн хохирол, хор уршгийн онолын ойлголт Видео
10 Эрүүгийн эрх зүй 8: Гэмт хэргийн хохирол, хор уршиг Видео
11 Эрүүгийн эрх зүй 9: Хүчиндэх гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал Видео
12 Эрүүгийн эрх зүй 10: Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах гэмт хэрэг Видео
13 Эрүүгийн эрх зүй 11: Хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргийн зүйлчлэл Видео
14 Эрүүгийн эрх зүй 12: Хууль бусаар үр хөндөх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинж, зүйлчлэл Видео
15 Эрүүгийн эрх зүй 13: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн шинж, зүйлчлэл, анхаарах асуудал Видео
16 Эрүүгийн эрх зүй 14: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах Видео

Мэдээ мэдээлэл