Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 Хуульч гэж хэн бэ? Видео
2 Эмэгтэй хүний хөдөлмөрийн онцлогийн тухай PDF файл
3 Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ PDF файл
4 Шүүхийн бус аргаар маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах PDF файл
5 Гэрлэлт цуцлалт PDF файл
6 Хэрэгт холбогдсон бол та юу мэдэх шаардлагатай вэ PDF файл
7 Та хоршоо байгуулах уу PDF файл
8 Хөдөлмөрийн маргааныг шийдүүлэх нь PDF файл
9 Захиргааны албан тушаалтан таны эрхийг зөрчвөл... PDF файл
10 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 1/ PDF файл
11 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 2/ PDF файл
12 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 3/ PDF файл
13 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 4/ PDF файл
14 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 5/ PDF файл
15 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 6/ PDF файл
16 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 7/ PDF файл
17 Цалин хөлс PDF файл
18 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр PDF файл
19 Тахир дутуугийн тэтгэвэр PDF файл
20 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл PDF файл
21 Нийтийн сонсголын тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
22 Хууль тогтоомжийн тухай хууль PDF файл
23 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
24 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /танилцуулга-нийгмийн халамж/ PDF файл
25 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр PDF файл
26 Иргэний маргааныг шүүхээр шийдүүлэх тухай PDF файл
27 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль PDF файл
28 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль PDF файл
29 Ахмад настны тухай /шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
30 Монгол Улсын Үндсэн хуулиас Видео
31 Авлигагүй Монгол Видео
32 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиас Видео
33 Бусдыг ухамсаргүйгээр даган дууриах нь хууль зөрчих эрсдэлтэй Видео
34 Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй Видео
35 Хүн бүр тэгш эрхтэй Видео
36 Нийслэл Улаанбаатар хот татвартай болсныг та мэдсэн үү? Видео
37 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиас Видео
38 Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай JPG файл
39 Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
40 Эрүүгийн хууль JPG файл
41 Та үүнийг мэдэх үү? /Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулиас.../ JPG файл
42 Гамшгаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
43 Та үүнийг мэдэх үү? /Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиас.../ JPG файл
44 Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
45 Хөдөлмөрийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт JPG файл
46 Хүний эрх JPG файл
47 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай JPG файл
48 Та үүнийг мэдэх үү? /Нийгмийн даатгалын тухай хуулиас.../ JPG файл
49 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
50 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
51 Монгол улсын Үндсэн хууль JPG файл
52 Та үүнийг мэдэх үү? /"Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм"-ээс.../ JPG файл
53 Зөрчлийн тухай хууль JPG файл
54 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль JPG файл
55 Нийгмийн даатгал Видео

Мэдээ мэдээлэл