Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 орон нутгийн хөгжлийн санд иргэдийн оролцоо JPG файл
2 Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ PDF файл
3 Шүүхийн бус аргаар маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах PDF файл
4 Хэрэгт холбогдсон бол та юу мэдэх шаардлагатай вэ PDF файл
5 Та хоршоо байгуулах уу PDF файл
6 Захиргааны албан тушаалтан таны эрхийг зөрчвөл... PDF файл
7 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 1/ PDF файл
8 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 2/ PDF файл
9 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 3/ PDF файл
10 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 4/ PDF файл
11 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 5/ PDF файл
12 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 6/ PDF файл
13 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 7/ PDF файл
14 Нийтийн сонсголын тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
15 Хууль тогтоомжийн тухай хууль PDF файл
16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
17 Ахмад настны тухай /шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
18 Монгол Улсын Үндсэн хуулиас Видео
19 Авлигагүй Монгол Видео
20 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиас Видео
21 Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй Видео
22 Нийслэл Улаанбаатар хот татвартай болсныг та мэдсэн үү? Видео
23 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиас Видео
24 Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай JPG файл
25 Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
26 Эрүүгийн хууль JPG файл
27 Та үүнийг мэдэх үү? /Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулиас.../ JPG файл
28 Гамшгаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
29 Та үүнийг мэдэх үү? /Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиас.../ JPG файл
30 Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
31 Хүний эрх JPG файл
32 Та үүнийг мэдэх үү? /Нийгмийн даатгалын тухай хуулиас.../ JPG файл
33 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
34 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
35 Монгол улсын Үндсэн хууль JPG файл
36 Та үүнийг мэдэх үү? /"Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм"-ээс.../ JPG файл
37 Зөрчлийн тухай хууль JPG файл
38 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль JPG файл
39 Нийгмийн даатгал Видео

Мэдээ мэдээлэл