Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 Хуульч гэж хэн бэ? Видео
2 Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ PDF файл
3 Шүүхийн бус аргаар маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах PDF файл
4 Хэрэгт холбогдсон бол та юу мэдэх шаардлагатай вэ PDF файл
5 Та хоршоо байгуулах уу PDF файл
6 Захиргааны албан тушаалтан таны эрхийг зөрчвөл... PDF файл
7 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 1/ PDF файл
8 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 2/ PDF файл
9 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 3/ PDF файл
10 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 4/ PDF файл
11 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 5/ PDF файл
12 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 6/ PDF файл
13 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 7/ PDF файл
14 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл PDF файл
15 Нийтийн сонсголын тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
16 Хууль тогтоомжийн тухай хууль PDF файл
17 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
18 Иргэний маргааныг шүүхээр шийдүүлэх тухай PDF файл
19 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль PDF файл
20 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль PDF файл
21 Ахмад настны тухай /шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
22 Монгол Улсын Үндсэн хуулиас Видео
23 Авлигагүй Монгол Видео
24 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиас Видео
25 Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй Видео
26 Нийслэл Улаанбаатар хот татвартай болсныг та мэдсэн үү? Видео
27 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиас Видео
28 Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай JPG файл
29 Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
30 Эрүүгийн хууль JPG файл
31 Та үүнийг мэдэх үү? /Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулиас.../ JPG файл
32 Гамшгаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
33 Та үүнийг мэдэх үү? /Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиас.../ JPG файл
34 Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
35 Хүний эрх JPG файл
36 Та үүнийг мэдэх үү? /Нийгмийн даатгалын тухай хуулиас.../ JPG файл
37 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
38 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
39 Монгол улсын Үндсэн хууль JPG файл
40 Та үүнийг мэдэх үү? /"Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм"-ээс.../ JPG файл
41 Зөрчлийн тухай хууль JPG файл
42 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль JPG файл
43 Нийгмийн даатгал Видео

Мэдээ мэдээлэл