Төрийн үйлчилгээ Эрүүл мэнд

# Нэр Аймаг хот
1 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, БИБ, тоног төхөөрөмж, оношлуур импортлох, ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл Улсын хэмжээнд
2 Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл Улсын хэмжээнд
3 Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл Улсын хэмжээнд
4 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл Улсын хэмжээнд
5 Эм, оношлуур, эмийн түүхий эд, БИБ-ний бүртгэл Улсын хэмжээнд
6 Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн импортын лиценз Улсын хэмжээнд
7 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
8 Улсын хоёрдугаар эмнэлэг Улаанбаатар хот
9 Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Улаанбаатар хот
10 Хавдар судлалын үндэсний төв Улаанбаатар хот
11 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Улаанбаатар хот
12 Халдарт өвчин судлалын үндэсний төв Улаанбаатар хот
13 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Улаанбаатар хот
14 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
15 Хүүхдийн төв сувилалын үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
16 Арьс өвчин судлалын үндэсний төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
17 Цус сэлбэх судлалын үндэсний төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
18 Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
19 Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
20 Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
21 Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээнд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
22 Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг Эрүүл мэндийн байгууллагын үзлэг оношлогоо, хэвтэн эмчлүүлэх үйл ажиллагаанд цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл Улаанбаатар хот
23 эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
24 Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг Улаанбаатар хот
25 Төрийн Захиргаа, Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгэм, санхүүгийн салбарын чиглэл Өмнөговь аймаг

Мэдээ мэдээлэл