Төрийн үйлчилгээ Архивын лавлагаа үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 Архивын лавлагаа Баян-Өлгий аймаг
2 Соёлын төвийн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах сурталчлах үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
3 Иргэний ажилласан жилтэй холбоотой лавлагаа, хуулбар Улаанбаатар хот
4 сумын засаг даргаас олгодог тусгай зөвшөөрөл Баян-Өлгий аймаг
5 Архивын лавалгаа Баян-Өлгий аймаг
6 Архивын лавлагаа Баян-Өлгий аймаг
7 архив Хэнтий аймаг
8 Цалингийн түүвэр Улаанбаатар хот
9 архив лавлагаа үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
10 Архивын лавлагаа Баян-Өлгий аймаг
11 Архив лавлагаа үйлчилгээ Өвөрхангай аймаг
12 Баян-Өлгий аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтэс Баян-Өлгий аймаг
13 Архив лавлагааны онлайн захиалга Өвөрхангай аймаг
14 шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд бүртгэх Баян-Өлгий аймаг
15 ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ Дундговь аймаг
16 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө Улсын хэмжээнд
17 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт Улсын хэмжээнд
18 Архивын лавлагаа үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
19 Архивын лавлагааны онлайн захиалга Улсын хэмжээнд
20 Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэн баримт судлах Улсын хэмжээнд
21 тоон гарын үсэг Баян-Өлгий аймаг

Мэдээ мэдээлэл