Төрийн үйлчилгээ Нотариатын үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 нотариатын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
2 Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын чиглэлээр Баян-Өлгий аймаг
3 Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх, гэрчилгээ олгох үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
4 Санхүү төрийн сангийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
5 Мал аж ахуй газар тариалан Баян-Өлгий аймаг
6 Нотариатын үйлчилгээ Өвөрхангай аймаг
7 нотариатын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
8 Гэрээ, хэлцэлтэй холбогдсон баримт бичгийг гэрчлэх үйлчилгээний хөлс Улсын хэмжээнд
9 Гэрээ, хэлцлээс бусад төрлийн баримт бичиг гэрчлэх үйлчилгээний хөлс Улсын хэмжээнд
10 Эрх зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний хөлс Улсын хэмжээнд
11 Бусад үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний хөлс Улсын хэмжээнд
12 Улаанхус сумын нотариатын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
13 нотариатын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
14 нотариатын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг

Мэдээ мэдээлэл