Төрийн үйлчилгээ Хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа

# Нэр Аймаг хот
1 Сумын Засаг даргаас олгодог тусгай зөвшөөрөл Баян-Өлгий аймаг
2 шилжилт хөдөлгөөн Баян-Өлгий аймаг
3 үрчлэлт Баян-Өлгий аймаг
4 үрчлэл Баян-Өлгий аймаг
5 эрх зүйн Баян-Өлгий аймаг
6 Эрх зүйн зөвлөгөө сургалт Баян-Өлгий аймаг
7 татварын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
8 санхүү төрийн сангийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
9 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олголтын тухай Улаанбаатар хот
10 Татварын харилцаатай холбоотой төрийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
11 мал аж ахуй Баян-Өлгий аймаг
12 эрх зүйн зөвлөгөө, сургалт Баян-Өлгий аймаг
13 хувь хүнийг татвар төлөгчөөр бүртгэх Баян-Өлгий аймаг
14 Хууль зүйн үйлчилгээ Өвөрхангай аймаг
15 хууль зүйн үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
16 Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ Улсын хэмжээнд
17 Байгууллагад хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх Улсын хэмжээнд
18 Хүнс, ЖДҮ, хоршоо, биржийн чиглэлээр иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
19 Эрх зүйн зөвлөгөө сургалт Баян-Өлгий аймаг
20 үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
21 Эрх зүйн зөвлөгөө, сургалт Баян-Өлгий аймаг
22 үчлэлт Баян-Өлгий аймаг

Мэдээ мэдээлэл