Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /иргэний бүртгэл/ Иргэний үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа сунгах, дахин авах

Иргэний үнэмлэхийг дахин авахад

- Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст очиж, иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдлийн маягт авч бөглөнө

- Торгууль төлсөн баримт /хаясан үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн/

- Төлбөр төлсөн баримт

Иргэний үнэмлэхийн хүчинтэй хугацааг сунгах

- Хүсэлт / ИУБ-31 маягт /

- Төрсний гэрчилгээ

- Иргэний үнэмлэх

- Үйчилгээний үнэ -18300 /15000 төгрөгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, 3300 төгрөг тэмдэгтийн хураамжийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна

- Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст биечлэн очиж зургаа шинээр авхуулан хурууны хээгээ өгнө

Төрсний бүртгэлдээ ямар нэгэн өөрчлөлт оруулаад дахин авч байгаа тохиолдолд

  • - Хүсэлт /оршин суугаа хорооноосоо дахин олголтын маягт авах/
  • - Төрсний гэрчилгээ./1951 оноос хойш төрсөн иргэд/
  • - Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр єєрчилсєн гэрчилгээ,  хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг аль тохирохыг
  • - Холбогдох байгууллагын тодорхойлолт /Хүйс өөрчлөгдсөн, дүр төрхийн өөрчлөлт буюу давхраа хийлгэсэн, хамраа өндөрлөсөн гэх мэт орсон бол/
  • - Үйлчилгээний хураамж /15000 төгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, 3300 төг тэмдэгтийн  хураамжийг Баянгол дүүргийн татварын 2602035640 тоот дансанд тушаасан байна./

Өөрийн оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн  хэлтэст хандана.

Хаяж үрэгдүүлж, гэмтээсэн  тохиолдолд хяналтын улсын байцаагч  торгууль оногдуулна.

Агуулга анх оруулсан: 2023-10-19 Шинэчилсэн: 2023-10-11

Мэдээ мэдээлэл