Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /иргэний бүртгэл/ 16 насанд хүрч иргэний үнэмлэх анх удаа авах бүртгэл

Монгол улсын иргэн 16 нас хүрмэгцээ иргэний эрх, үүрэг үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн үйл ажиллагааг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлж иргэний үнэмлэх буюу Монгол Улсын иргэн мөн болохыг батлан гэрчлэх баримт бичгийг авна.


Монгол улсын иргэн нь 16 нас хүрмэгцээ улсын бүртгэлд бүртгүүлж Монгол улсын иргэн мөн болохыг батлах баримт бичгийг авах бөгөөд, энэхүү харилцааг Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.9 заалт, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 22.4 дэх заалт, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөн явуулах журмын дагуу зохицуулагдана. 

Шинээр иргэний үнэмлэх авч байгаа иргэн харьяа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж ажилтанд өөрийн биеэр очиж үнэмлэхний зураг авахуулж, биеийн давхцахгүй өгөгдөл буюу хурууны хээг өгч Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 22.4-т заасны дагуу холбогдох баримт бичгийг хавсаргана.

Нэг. 16 нас хүрсэн иргэн та өөрийн харьяа сум, дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст өөрийн биеэр очно.

Хоёр. 16 нас хүрсэн иргэнд иргэний үнэмлэх шинээр олгоход бүрдүүлэх материал

  • Төрсний гэрчилгээ
  • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх
  • Монгол улсын харьяат болсон сэргээсэн тохиолдолд тус улсын харьяат болсон тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
  • Үйчилгээний үнэ -18300 /15000 төгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, 3300 төг тэмдэгтийн хураамжийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

Гурав. Үнэмлэхний зураг авахуулж, биеийн давхцахгүй өгөгдөл буюу хурууны хээг өгч улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

 

Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 22.5 дахь хэсэгт Сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан энэ хуулийн 22.4-т заасан баримт бичгийг хүлээн авч 30 хоногийн дотор иргэний үнэмлэх олгоно. Монгол Улсын харьяат 16-аас дээш насны бүх хүн иргэний үнэмлэхтэй байна гэж заасан байдаг. Иргэн 30 хоногийн дотор харьяа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс очиж иргэний үнэмлэхээ авна уу.

Монгол улсын Үндсэн хууль,Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах тухай хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн дагуу иргэн та өргөдөл гомдол гаргах эрхтэй.

Хэрэв иргэний улсын бүртгэлийн ажилтан алба хаагчдад холбогдолтой гомдол гаргах тохиолдолд /ЭНД ДАРЖ/ үзнэ үү.

Иргэний үнэмлэхийг ямар нэг хэлбэрээр гэмтээх, бусдад барьцаалж өгөх, бусдын үнэмлэхийг барьцаалж авах болон ашиглахыг хуулиар хориглоно.

Асуулт 1. Иргэний үнэмлэх шинээр авахад ямар материал бүрдүүлэх шаардлагатай вэ?

  • Төрсний гэрчилгээ
  • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх
  • Монгол улсын харьяат болсон сэргээсэн тохиолдолд тус улсын харьяат болсон тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
  • Үйчилгээний үнэ -18300 /15000 төгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, 3300 төг тэмдэгтийн хураамжийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./

Агуулга анх оруулсан: 2018-07-03 Шинэчилсэн: 2018-06-27

Мэдээ мэдээлэл