Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /иргэний бүртгэл/ 16 насанд хүрч иргэний үнэмлэх анх удаа авах бүртгэл

Мэдээлэл оруулаагүй байна !

Мэдээ мэдээлэл