Хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцаа

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ЯЛЛАГДАГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТУХАЙ Энд дарж үзнэ үү.

"Улсын өмгөөлөгч” гэж төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндсэн үүрэг бүхий, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу өмгөөлөгчийн нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн, Хууль зүйн туслалцааны төвийн хуульчийг;

Агуулга анх оруулсан: 2018-01-26 Шинэчилсэн: 2018-01-26

Мэдээ мэдээлэл