Хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа Хууль зүйн зөвлөгөө

Хууль зүйн зөвлөгөө

Хууль зүйн зөвлөгөө

  1. Хуульч нь хараат бус байж, үнэн бүрэн ойлгомжтой байдлаар зөвлөгөөг өгнө.
  2. Хуульч нь хууль зүйн зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалтай холбогдож болох хууль тогтоомж төдийгүй ёс суртахуун, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн зэрэг бусад хүчин зүйлийн талаар дурдаж болно.  

Монголын хуульчдын холбоо, Монгол Улсын Их Сургууль- Хууль зүйн сургуулийн дэргэдэх клиник сургалтын төв,

 

 Хууль зүйн зөвлөгөө

  1. Хуульч нь хараат бус байж, үнэн, бүрэн, ойлгомжтой байдлаар зөвлөгөөг өгнө.
  2. Хуульч нь хууль зүйн зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалтай холбогдож болох хууль тогтоомж төдийгүй ёс суртахуун, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн зэрэг бусад хүчин зүйлийн талаар дурдаж болно.  

Агуулга анх оруулсан: 2018-01-26 Шинэчилсэн: 2018-01-26

Мэдээ мэдээлэл