Хөрөнгө оруулалт Хөдөлмөр эрхлэгч гадаадын иргэн "HG" (SH, O )

“O” ангиллын визийг төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэнд “HG” ангиллын визийг тус улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах гадаадын иргэнд паспортын төрлийг үл харгалзан

“O” ангиллын визийг төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэнд

“HG” ангиллын визийг тус улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах гадаадын иргэнд паспортын төрлийг үл харгалзан

Гадаадын иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дараахь эрхийг эдэлнэ:

 • Монгол Улсад нэвтрэх, оршин суух;

 • улсын онц чухал объектод Засгийн газрын зөвшөөрснөөр ажиллах;

 • улс төрийн орогнол хүсэх;

 • хууль тогтоомжид заасан бусад эрх

Гадаадын иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дараахь үүрэг хүлээнэ:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг сахин биелүүлж, Монголын ард түмний уламжлал, зан заншлыг хүндэтгэх;

 • Гадаад иргэний бүргэлд болон Гадаад иргэний хаягийн бүртгэлд бүртгүүлэх;

 • Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан татвар төлөх;

 • Монгол Улсад зөвхөн эрх бүхий байгууллагаас олгосон Монгол Улсын виз, оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд байх, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол уг хугацаандаа буюу эрх бүхий байгууллагын шаардсанаар тус улсаас гарах;

 • паспорт болон Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон оршин суух үнэмлэхийг биедээ авч явах;

 • хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг

Гадаадын иргэнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

 • Монгол Улсын хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ Монгол Улсын эрх ашиг, тус улсын иргэний болон бусад хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд харш үйлдэл хийх;

 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын болон орон нутгийн хурлын сонгуульд сонгох, сонгогдох, ард нийтийн санал асуулгад оролцох;

 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах байгууллага байгуулах, түүнд элсэн орох, хөрөнгө, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэргээр улс төрийн аливаа үйл ажиллагаа явуулах;

 • тус улсын үндэсний эв нэгдлийн эсрэг сурталчилгаа явуулах, үндэсний, зан заншилд хохирол учруулж болох хүмүүнлэг бус шашны урсгал, хүчирхийллийн аливаа хэлбэр, садар самуун, мансууруулах бодисыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэглэх;

 • хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр звшөөрөлтэй эрхлэхээр заасан үйл ажиллагааг зөвшөөрөлгүй явуулах;

 • Монгол Улсын виз, оршин суух, бүртгүүлэх журам зөрчих, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхлэх, шилжин суурьших;

 • хууль тогтоомжид заасан бусад үйл ажиллагаа.

Та “Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай” хуулийг ЭНД дарж харна уу.

 1. Визийн зөвшөөрөл хүсэнэ. Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар /хөдөлмөр эрхлэхээр урихыг зөвшөөрсөн албан бичиг/

 • Байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнийг урих үндэслэл, виз авах боломжтой Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газрыг тодорхойлох/

 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Урьд нь бүртгүүлж байгаагүй бол/

 • Гадаад  иргэний паспортын хуулбар хүчинтэй хугацаа 6 сараас доошгүй

 • Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх

 • Визийн зөвшөөрлийн хураамж 1000₮ /нэг хүн/

 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт авчрах

 1. Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэх. Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, түүний хуулбар

 • 3.5×4.5 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь

 • Мэдүүлгийн хуудас Маягт-3/ ЭНД дарж харна уу.

 1. Оршин суух зөвшөөрөл шинээр авах. Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар /хөдөлмөр эрхлэх хугацааг тодорхойлсон албан бичиг/

 • Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /компанийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгох үндэслэл бүхий/

 • Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, түүний хуулбар 

 • Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 • Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх

 • Хурууны хээ өгөх /өмнө өгсөн бол дахин өгөх шаардлагагүй/

 • Мэдүүлгийн хуудас Маягт-3 / бүртгүүлэхдээ бөглөсөн бол дахин бөглөх шаардлаггүй /

 • 3.5×4.5 хэмжээтэй 1% цээж зураг

 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт авчрах

 1. Оршин суух зөвшөөрлийг сунгуулах. Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар /хөдөлмөр эрхлэх хугацааг сунгасан албан бичиг/

 • Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл сунгахыг хүссэн албан бичиг /компанийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгох үндэслэл бүхий/

 • Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг,оршин суух зөвшөөрөл, түүний хуулбар

 • Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /6-н сараас дээш сунгалт/

 • Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх

 • Мэдүүлгийн хуудас Маягт-3 /6 сараас дээш хугацаагаар сунгуулах тохиолдолд бөглөнө/

 • 3.5×4.5 хэмжээтэй 1% цээж зураг

 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт авчрах

 • Тэмдэгтийн хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/

 1. Гарах орох виз авах бол. Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Уригч байгууллагын албан бичиг

 • Гадаад паспорт

Визийн зөвшөөрөл хүсэх: Визийн зөвшөөрөл нь бичиг баримт бүрдүүлж өгснөөс хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээ ажлын 3 хоногт гарах ба хариуг мессэжээр хүргэнэ.

Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэх: Бүртгэл нь материал бүрдүүлж өгсөнөөс хойш ажлын 3 хоногт гарна.

Оршин суух зөвшөөрөл шинээр авах, хугацааг сунгуулах: . Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх олгох, сунгах үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.

Нэг болон хоёр, олон удаагийн гарах орох виз авах: Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт гүйцэтгэнэ.

Та Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг дээд шатны албан тушаалтанд нь гомдол гаргана. Дээд шатны албан тушаалтны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

Нэг болон хоёр, олон удаагийн гарах орох виз авах хураамж:/ Долларыг тухайн өдрийн ханшаар бодон тооцно/

 • Нэг удаагийн гарах-орох виз-54,000₮

 • Хоёр удаагийн гарах-орох виз-81,000₮

 • Олон удаагийн гарах-орох виз /6 сар хүртэлх / 126.000₮

 • Олон удаагийн гарах-орох виз /1 жил хүртэлх / 252.000₮

Гадаадын иргэн нь эх орондоо бү мөсөн буцах тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас ажлын 4 хоногийн өмнө хасалт хийлгэнэ. Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Уригч байгууллагын хасалт хийлгэх тухай албан бичиг

 • Гадаад иргэний паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь хуулбарын хамт/

Агуулга анх оруулсан: 2019-12-26 Шинэчилсэн: 2019-12-26

Мэдээ мэдээлэл