Шүүхийн шинжилгээ Шүүх эмнэлгийн магадлан шинжилгээ /Эрүүл мэндийн хохирлын зэрэг тогтоох болон эрүүл мэндийн байдал тогтоох үзлэг, хэргийн материал, цогцос болон шарил шинжлэх/

Мэдээлэл оруулаагүй байна !

Мэдээ мэдээлэл