Шүүхийн түгээмэл асуулт хариултууд Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх - Түгээмэл асуулт хариулт

Түгээмэл асуулт хариулт

Асуулт 1. Төлбөрийн даалгаварыг хэрхэн үүсгэх вэ?

ЭНД дарж дэлгэрэнгүй заавартай танилцана уу.

Асуулт 2. Нэхэмжлэл гаргахдаа улсын тэмдэгтийн хураамжийг ямар дансанд тушаах вэ?

 • Хүлээн авагч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 • Хүлээн авагч банк: Улаанбаатар хотын банк
 • Дансны дугаар: 100200000941
 • Мөнгөн дүн: 70.200 төгрөг

E-TAX татварын системд бүртгэлтэй бол:

 • Байгууллагын регистрийн №: 9129278
 • Байгууллагын нэр: НДЗХАШШ Тамгын газар
 • Мөнгөн дүн: 70.200 төгрөг

Асуулт 3. Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргахдаа улсын тэмдэгтийн хураамжийг ямар дансанд тушаах вэ?

5455561 регистрийн дугаараар төлбөрийн даалгавар үүсгэж төлнө.

Асуулт 4. Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргахдаа улсын тэмдэгтийн хураамжийг ямар дансанд тушаах вэ?

 • Хүлээн авагч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 • Хүлээн авагч банк: Улаанбаатар хотын банк
 • Дансны дугаар: 100200000941
 • Мөнгөн дүн: 70.200 төгрөг

Асуулт 5. Иргэн, хуулийн этгээд тодорхойлолт авахдаа ямар баримт бичиг бүрдүүлэх вэ?

Тендерийн маргаанд орж байсан эсэх, мөн захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэхэмжлэгч болон гуравдагч этгээдээр орж байсан, эсэх талаар лавлагаа олгоно. Дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Хүлээн авагч байгууллага: Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл
 • Хүлээн авагч банк: Төрийн сан банк
 • Дансны дугаар: 100900005001
 • Мөнгөн дүн: 10.000 төгрөг /тодорхойлолт бүрээр/
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар/
 • Албан тоот, хүсэлт
 • Тендерийн шаардлагын хуулбар зэрэг болно.

Асуулт 6. Шүүгчийн туслахын утасны дугаар хэд вэ?

Албан тушаал

Нэрс

Өрөөний дугаар

Дотуур утас

Өрөөний утасны дугаар

Гар утасны дугаар

1

Ерөнхий шүүгчийн туслах

Б.Золзаяа

502

502

70113466

99090410

2

Шүүгчийн туслах

Б.Сайханзаяа

305

305

70113878

88991208

3

Шүүгчийн туслах

Э.Ариунтуяа

307

306

70113869

99665577

94663862

4

Шүүгчийн туслах

О.Энхжаргал

307

306

70113869

88016595

5

Шүүгчийн туслах

Б.Батням

303

303

70113868

95116368

6

Шүүгчийн туслах

Э.Насанбаяр

303

303

70113868

99719111

8

Шүүгчийн туслах

Т.Батсүмбэр-Уул

305

305

70113878

88053725

9

Шүүгчийн туслах

Э.Азбаяр

305

305

70113878

99970114

10

Шүүгчийн туслах

З.Маргад

305

305

70113878

90005533

11

Шүүгчийн туслах

С.Мөнх-Эрдэнэ

303

303

70113868

95924555

99444745

12

Шүүгчийн туслах

Л.Эрдэнэзолбоо

303

303

70113868

91920025

13

Шүүгчийн туслах

Б.Баярдулам

306

306

70113869

91167722

14

Шүүгчийн туслах

С.Мандахтуяа

306

306

70113869

99024341

15

Шүүгчийн туслах

Э.Сувд

306

306

70113869

99705599

16

Шүүгчийн туслах

Ц.Маргад-Эрдэнэ

303

303

70113868

99193940

17

Шүүгчийн туслах

Г.Батчимэг

307

305

70113878

95622250

 

Агуулга анх оруулсан: 2020-05-25 Шинэчилсэн: 2020-05-25

Мэдээ мэдээлэл