Татварын харилцаа Онцгой албан татвар

Онцгой албан татвар

Онцгой албан татвар ногдуулах бараа, үйл ажиллагаа: Онцгой албан татвар ногдох бараа импортолсон болон дотоодод үйлдвэрлэж борлуулсан, түүнчлэн төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд онцгой албан татвар төлөгч байна.

 Дараахь бараанд онцгой албан татвар ногдуулна:

1. бүх төрлийн согтууруулах ундаа;

2. бүх төрлийн тамхи;

3. автобензин, дизелийн түлш;

4. суудлын автомашин.

5.газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосин.

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн биет нэгж, тус үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд онцгой албан татвар ногдуулна.

Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж

Д/д Онцгой албан татвар ногдуулах                                                       барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж
1 Бүх төрлийн согтууруулах ундаа 1 литр
2 Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи 100 ширхэг
3 Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи 1 килограмм
4 Автобензин, дизелийн түлш 1 тонн
5 Суудлын автомашин 1 ширхэг
6 Газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосин 1 тонн

Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно:

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж

1

Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд

1 ширхэг

2

Автомат тоглоом

1 ширхэг

3

Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор

1 ширхэг

4

Бооцоо тооцоолох букмейкерийн төв

1 ширхэг

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа үйлдвэрлэгчийн борлуулсан барааны биет нэгжийг үндэслэн тогтооно. Мөн онцгой албан татвар ногдуулах барааг бусдад үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн, хандивласан, түүнчлэн хувь хүн, хуулийн этгээд өөрийн хэрэгцээнд ашигласан бол тэдгээрийг борлуулсанд тооцож онцгой албан татвар ногдуулна.
Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн биет нэгжид дараах байдлаар ногдуулна.

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах                                                       барааны нэр, төрөл

Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж

1

Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд

1 ширхэг

2

Автомат тоглоом

1 ширхэг

3

Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор

1 ширхэг

4

Бооцоо тооцоолох букмейкерийн төв

1 ширхэг

 

 

 

Боомтын нэр

Байршил

1

Цагааннуур авто замын боомт

Баян-Өлгий аймаг, Ногооннуур сум

2

Өлгий агаарын боомт

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум

3

Бургастай авто замын боомт

Говь-Алтай аймаг, Алтай сум

4

Замын-Үүд авто замын боомт

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум

5

Замын-Үүд төмөр замын боомт

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум

6

Ханги авто замын боомт

Дорноговь аймаг, Хатанбулаг сум

7

Эрээнцав авто замын боомт

Дорнод аймаг, Чулуунхороот сум

8

Эрээнцав төмөр замын боомт

Дорнод аймаг, Чулуунхороот сум

9

Ульхан авто замын боомт

Дорнод аймаг, Баян-Уул сум

10

Баянхошуу авто замын боомт

Дорнод аймаг, Халхгол сум

11

Хавирга авто замын боомт

Дорнод аймаг, Чойбалсан сум

12

Сүмбэр авто замын боомт

Дорнод аймаг, Халхгол сум

13

Чойбалсан агаарын боомт

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум

14

Арцсуурь авто замын боомт

Завхан аймаг, Тэс сум

15

Шивээхүрэн авто замын боомт

Өмнөговь аймаг, Гурвантэс сум

16

Гашуунсухайт авто замын боомт

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

17

Даланзадгад агаарын боомт

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

18

Бичигт авто замын боомт

Сүхбаатар аймаг, Эрдэнэцагаан сум

19

Алтанбулаг авто замын боомт

Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сум

20

Сүхбаатар төмөр замын боомт

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум

21

Ханх авто замын боомт

Хөвсгөл аймаг, Ханх сум

22

Мөрөн агаарын боомт

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум

23

Булган авто замын боомт

Ховд аймаг, Булган сум

24

Ховд агаарын боомт

Ховд аймаг, Жаргалант сум

25

Боршоо авто замын боомт

Увс аймаг, Сагил сум

26

Буянт-Ухаа агаарын боомт

Улаанбаатар хот

Монгол улсын засгын газрын 01 дүгээр сарын 12-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор  Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын төлөөлөл ажиллах хилийн боомтын жагсаалтыг баталсан.

 

 

 

 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн спиртээс бусад бараанд ногдуулах онцгой албан татварыг татвар төлөгч сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор урьдчилан улсын төсөвт төлнө. 
 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн бараанд ногдуулах онцгой албан татварын тухайн сарын тайланг татвар төлөгч дараа сарын 5-ны өдрийн дотор татварын албанд тушаана.
 • Спиртийн үйлдвэрийн борлуулсан спиртэд ногдуулсан онцгой албан татварыг ажлын 2 хоногт
 • Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагааг цахим, интернэт, үүрэн телефоны сүлжээ ашиглан эрхэлж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа албан татвар төлөгч тухайн сард төлөх албан татварыг сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор урьдчилан төлж, тайланг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор татварын албанд ирүүлнэ.
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн импортлож байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэхээс бусад Монгол Улсын 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний автобензин, дизелийн түлшинд ногдох онцгой албан татварыг 30 хоногоор хойшлуулан ногдуулна. /Онцгой албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл/

Хуулийн этгээд, иргэн таны гомдлыг Татварын албаны дарга хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ. Мөн саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө. /Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйл/

Татвар төлөгч та татварын алба болон татварын улсын байцаагчийн зөрчил шалган шийдвэрлэхээс бусад асуудлаар гаргасан шийдвэрийн талаар татвар төлөгч нь захиргааны журмаар дараах харьяаллаар гомдол гаргах эрхтэй:

 • Татварын улсын байцаагчийн шийдвэртэй холбоотой гомдлыг тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад 
 • Татварын албаны шийдвэрийн талаарх гомдлыг түүний дээд шатны татварын албаны даргад
 • Татварын улсын байцаагчийн шийдвэртэй холбоотой гомдлыг тухайн байцаагчийн шууд харьяалах татварын албаны дэргэдэх Маргаан таслах зөвлөлд
 • Маргаан таслах зөвлөлийн шийдвэртэй холбоотой маргааныг дээд шатны татварын албаны дэргэдэх Маргаан таслах зөвлөлд
 • Гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл татвар төлөгч нь захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй. /Татварын ерөнхий хууль 72 дугаар зүйл/

1. Бүх төрлийн согтууруулах ундаа;

 •  бүх төрлийн тамхи;
 •  автобензин, дизелийн түлш;
 • Эх орны үйлдвэрийн автобензин, дизелийн түлшний тогтоосон биет нэгжид дараахь хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет

нэгж

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

2018

2019

2020 он ба түүнээс хойш

1

Хүнсний зориулалттай спирт

Согтууруулах ундааны үйлдвэрт худалдсан

1 литр

1 595

1 670

1 740

Эмийн үйлдвэр, хүн, мал эмнэлгийн хэрэгцээнд худалдсан

1 литр

1 450

1 450

1 450

бусад газарт худалдсан

1 литр

15 950

16 700

17 400

2

Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг

бусад ундаа

25 хүртэл хатуулагтай

1 литр

3 190

3 335

3 480

25-40 хүртэл хатуулагтай

1 литр

6 380

6 670

6 960

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

14 355

15 000

15 660

 

Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин

25 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7 975

8 340

8 700

25-40 хүртэл хатуулагтай

1 литр

15 950

16 700

17 400

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

19 140

20 010

20 880

3

Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан эх орны үйлдвэрийн шимийн архи

1 литр

320

335

350

4

Бүх төрлийн дарс

35 хүртэл хатуулагтай

1 литр

800

835

870

35 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

7 180

7 505

7 830

5

Бүх төрлийн пиво

1 литр

320

335

350

6

Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи

100 ширхэг

3 830

4 000

4 180

7

Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи

1 килограмм

2 870

3 000

3 130

8

Автобензин

90 хүртэл октантай

1 тонн

0-15 950

0-15 950

0-15 950

90 ба түүнээс дээш октантай

1 тонн

0-17 400

0-17 400

0-17 400

9

Дизелийн түлш

1 тонн

0-21 750

0-21 750

0-21 750

10 Газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосин 1 тонн - - 285 000

2. Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа болон бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джинд дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:
 

Онцгой албан татвар ногдуулах
барааны нэр, төрөл
Биет нэгж 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2025 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2027 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл 2027 оны 01 дүгээр сарын 1-нээс 2029 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл 2029 оны 01 дүгээр сарын 01 -нээс хойш
 
Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа 25 хүртэл хатуулагтай 1 литр 3700 3900 4100 4300
25-26 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 8500
26-28 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 8500
28-30 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 8500
30-32 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 10440
32-34 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 10440 13050
34-36 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 10440 11500 12600
36-38 хүртэл хатуулагтай 1 литр 10440 11500 12600 13800
38-40 хүртэл хатуулагтай 1 литр 10440 11500 12600 13800
40 ба түүнээс дээш
хатуулагтай
1 литр 31300 34450 37900 41690
Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин 25 хүртэл хатуулагтай 1 литр 9100 9600 10100 10600
25-26 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 21200
26-28 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 21200
28-30 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 21200
30-32 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 26100
32-34 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 26100 28700
34-36 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 26100 28700 31600
36-38 хүртэл хатуулагтай 1 литр 26100 28700 31600 34800
38-40 хүртэл хатуулагтай 1 литр 26100 28700 31600 34800
40 ба түүнээс дээш хатуулагтай 1 литр 38280 44000 50600 58200

3. Автобензин, дизелийн түлшийг импортлон оруулж байгаа хилийн боомтоос хамааруулан дараахь хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

 

Д/д

 

Хилийн боомтын нэр

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

/төгрөгөөр /

Автобензин /шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ/

 

Дизелийн түлш

90 хүртэл

90 ба түүнээс дээш

1

Цагааннуур, Ярант, Боршоо, Арцсуурь, Тэс, Бургастай, Гашуун сухайт, Шивээ хүрэн, Баян хошуу, Бичигт, Хавирга

 

 

0-215.000

 

 

0-217.000

 

 

0-221.000

2

Ханх, Ульхан майхан

0-223.000

0-229.000

0-226.000

 

3

Сүхбаатар, Замын-үүд, Алтанбулаг

0-750.000

0-750.000

0-850.000

4

Эрээнцав

0-750.000

0-750.000

0-850.000

4.Суудлын автомашин импортолсон бол үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа болон хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамжийг харгалзан дараахь хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/д

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж см/3/

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

0-3 жил

4-6 жил

7-9 жил

10 ба түүнээс дээш жил

1

1500 ба түүнээс доош

750 000

1 600 000

3 350 000

10 000 000

2

1501-2500

2 300 000

3 200 000

5 000 000

11 700 000

3

2501-3500

3 050 000

4 000 000

6 700 000

13 350 000

4

3501-4500

6 850 750

8 000 000

10 850 000

17 500 000

5

4501 ба түүнээс дээш

14 210 000

27 200 000

39 150 000

65 975 000

5.Тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет нэгжид ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

/төгрөгөөр, сард/

1

Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд

116000000

2

Автомат тоглоом

4350000

3

Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор

116000000

4

Бооцоо тооцоолох букмейкерийн төв

116000000

 

 

 

Асуулт 1  2015 онд үйлдвэрлэсэн  prius 20 маркын авто машиныг Япон улсаас худалдаж авах гэсэн юм.Онцгой албан татвар хэдийг төлөх бэ ? 

Юуны өмнө та уг машиныг 2022 онд авах гэж байгаа учраас үйлдвэрлэсэн оноос хойш хугацаа тооцохоор 7 жил болж байна.Онцгой албан татварын тухай хуульд зааснаар Суудлын автомашин импортолсон бол үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа болон хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамжийг харгалзан  онцгой албан татвар ногдуулдаг. Иймээс 3,350,000 төгрөг төлнө гэсэн үг.

Асуулт 2 Цахилгаан тэжээлээр ажилладаг авто машиныг онцгой албан татвараас чөлөөлдөг юу ? 

Онцгой албан татварын тухай хуульд зааснаар дараах барааг онцгой албан татвараас чөлөөлнө. 

 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэн экспортод гаргасан энэ хуулийн согтууруулах ундаа, тамхи заасан бараа
 • Гэрийн нөхцөлд энгийн аргаар өөрийн хэрэгцээнд зориулж сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи
 • Хамрын тамхи
 • Гаалийн байгууллагаас зорчигчдын хувийн хэрэгцээнд зориулж татваргүй нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн хэмжээний архи, тамхи
 • Хос тэжээлт автомашин
 • Шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг автомашин
 • Цахилгаан тэжээлт автомашин орсон байдаг. 

Асуулт 3 Агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч гэдэгт ямар этгээдийг хамруулдаг вэ ? 

1.    түүхий нүүрс олборлогч;

2.    органик уусгагчийг үйлдвэрлэгч;

3.    органик уусгагчийг импортлогч;

4.    автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигч;

5.    агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл эзэмшигч;

6.    агаарт бохирдол гаргах эх үүсвэр хэрэглэж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага зэрэг орно. 

Агуулга анх оруулсан: 2018-08-03 Шинэчилсэн: 2023-10-03

Мэдээ мэдээлэл